Regulaminy


Wyrażamy zgodę na kopiowanie regulaminów przez rodziny zastępcze.


Regulamin odwiedzin dzieci przez rodziców biologicznych


Regulamin domowy:
 1. Szanowni Państwo !
 2. Odwiedziny dzieci umieszczonych w naszym pogotowiu odbywają się z wyłącznie w Fundacji 'Dziecko w Centrum przy ulicy Zeylanda 9/3 w Poznaniu raz lub dwa razy w tygodniu. Prosimy nie przyjeżdżać pod adres podany w postanowieniu Sądu. Nie ma możliwości by spotkania odbywały się w naszym domu.
 3. Terminy którymi dysponujemy to poniedziałek od godziny 10 do 12 i środa od godziny 17 do 19.
 4. Rodzice, których dziecko zostało umieszczone w naszym pogotowiu proszeni są o pilne  skontaktowanie się z Panią Prezes Fundacji Dziecko w Centrum Marzeną Affeldt Tel.: 888 08 05 08, lub inny numer telefonu umieszczony na stronie fundacji,  w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. To spotkanie ma na celu rozmowę zapoznawczą i podpisanie regulaminu odwiedzin. Dopiero w trakcie drugiego spotkania rodzice spotykają się z dzieckiem.
 5. Rodziców dzieci, które trafiły interwencyjnie do naszego pogotowia prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie książeczki zdrowia lub numeru pesel dziecka. Można przynosić dzieciom deserki, owoce, słodycze... itp... w ilości, które dziecko jest w stanie zjeść podczas jednego spotkania.
 6. W Fundacji nad spotkaniami czuwa dyżurujący psycholog.
 7. Rodzice będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na spotkania z dziećmi. O każdym takim przypadku, oraz o przypadku zachowań agresywnych wobec dzieci, nas lub pracowników Fundacji będzie informowany Sąd Rodzinny, w drastycznych sytuacjach będzie wzywana policja.Regulamin odwiedzin dzieci przez kandydatów na rodziców adopcyjnych lub zastępczych

 1. Szanowni Państwo!
  Spotkania odbywają się w naszym domu - maksymalnie dwa razy w tygodniu.  Możecie także Państwo zabierać dzieci poza  nasz dom, po wypisaniu odpowiedniego oświadczenia - bez ograniczeń, w godzinach z nami uzgodnionych.
 2. Pamiętajcie Państwo, że znajdujecie się  w prywatnym domu i na prywatnej posesji, nie w placówce. Prosimy więc o uszanowanie naszej własności i naszej prywatności.
 3. Dom i ogród są monitorowane.
 4. W czasie pobytu z dzieckiem w domu proszę nie wchodzić na piętro, w ogrodzie prosimy o nie wchodzenie pod wiatę,
 5. Prosimy o pozostawianie porządku . Zużyte pieluchy i naczynia jednorazowe proszę wyrzucać do kubłów na zewnątrz domu.
 6. Rodzice adopcyjni lub zastępczy mogą przynosić dzieciom drobne upominki (np. słodycze, zabawki). Prosimy jednak nie oczekiwać, że jedynie to jedno dziecko będzie się zabawką bawić i że znajdziemy ją w masie innych, gdy będziecie Państwo odbierać dziecko z pogotowia na powierzenie pieczy. Może się zdarzyć, że przedmiot ten zostanie zagubiony lub zniszczony przez dzieci.
 7. Nie wpuszczamy na teren posesji osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. O każdej sytuacji złamania tego punktu regulaminu powiadamiamy Ośrodek Adopcyjny i Sąd.
 8. Dzieci odwiedzane mogą być przez:
   - Kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych kierowanych na kontakt przez Ośrodek Adopcyjny lub MOPR.
   - Po uzgodnieniu dopuszczamy odwiedziny rodzeństwa i któregoś z Dziadków.
 9. W czasie pierwszej wizyty rodzice lub kandydaci na rodziców określają jak często będą odwiedzać dzieci. Maksymalnie dwa razy w tygodniu po dwie godziny między godziną 9-11 lub 15- 18-tą(małe dzieci), starsze, uczęszczające do przedszkola lub szkoły między 16-18, Jeśli zabieracie Państwo dziecko poza nasz dom obowiązują ustalenia indywidualne. Odwiedziny w naszym domu odbywają się z wyłączeniem sobót i niedziel. Jest to czas dla naszej rodziny (patrz p.1). Z wyjątkiem sobót i niedziel, które dziecko spędza z rodzicami adopcyjnymi poza naszym domem.