Regulaminy


Wyrażamy zgodę na kopiowanie regulaminów przez rodziny zastępcze.


Regulamin odwiedzin dzieci przez rodziców biologicznych


Odwiedziny dzieci umieszczonych w naszym pogotowiu odbywają się z reguły w Fundacji 'Dziecko w Centrum przy ulicy Zeylanda 9/3 w Poznaniu
raz lub dwa razy w tygodniu.
Regulamin domowy:
 1. Szanowni Państwo !
 2. Odwiedziny dzieci umieszczonych w naszym pogotowiu odbywają się z reguły w Fundacji 'Dziecko w Centrum przy ulicy Zeylanda 9/3 w Poznaniu raz lub dwa razy w tygodniu.
  Jeśli z jakiegoś powodu odbywają się w naszym domu, obowiązuje poniższy regulamin.
 3. Szanowni Państwo! Znajdujecie się w prywatnym domu i na prywatnej posesji, nie w placówce. Prosimy, więc o uszanowanie naszej własności i naszej prywatności.
 4. Odwiedziny dzieci, poza nielicznymi wyjątkami, odbywają się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – pokoju odwiedzin na parterze domu, przy ładnej pogodzie na placu zabaw, który znajduje się na terenie posesji. Prosimy nie wchodzić do innych pomieszczeń prywatnych, nieprzeznaczonych do wizyt. Chęć skorzystania z łazienki prosimy zgłaszać.
 5. Pokój odwiedzin i ogród są monitorowane.
 6. Prosimy o pozostawianie porządku w pokoju odwiedzin i w ogrodzie. Zużyte pieluchy i naczynia jednorazowe proszę wyrzucać do kubłów na zewnątrz domu. Naczynia szklane i łyżeczki metalowe proszę oddawać do umycia.
 7. Rodzice biologiczni mogą udać się z dzieckiem na spacer poza pogotowie po przedłożeniu zgody sądu. Na urlopowania z noclegiem w domu rodzice zabierają dzieci w swojej odzieży. Musi być ona czysta, stosowna do pory roku i niepodarta.
 8. Nie wpuszczamy na teren posesji osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. O każdej sytuacji złamania tego punktu regulaminu powiadamiamy Sąd. W przypadku  zachowań agresywnych wobec nas lub dzieci niezwłocznie wzywamy policję i także powiadamiamy Sąd.
 9. Dzieci odwiedzane mogą być przez:
   - Rodziców biologicznych, (którzy formalnie uznali dziecko),
   - Kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, kierowanych na kontakt przez Ośrodek Adopcyjny lub MOPR
   - Dopuszczamy odwiedziny rodzeństwa, jeśli istnieje więź między dziećmi, oraz odwiedziny Dziadków, w sytuacji, gdy dziecko przed umieszczeniem w   pogotowiu było przez nich wychowywane.
 10. W sytuacji, gdy odwiedziny rodzica stają się dla nas uciążliwe, zostają przeniesione poza pogotowie rodzinne. Odbywają się one wtedy raz w tygodniu przez dwie godziny, najczęściej w Fundacji "Dziecko w Centrum". Kontakt z dzieckiem jest wtedy nadzorowany przez pracowników instytucji do tego powołanych.
  (MOPR, Centrum Wspierania Rodzin, kuratora sądowego, OPS, Fundacja Dziecko w Centrum...
 11. W czasie pierwszej wizyty rodzice określają jak często będą odwiedzać dzieci. Maksymalnie dwa razy w tygodniu po dwie godziny między godziną 9- 11 lub  15- 18 (małe dzieci). Dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkoły między 16 a 18,  Odwiedziny odbywają się z wyłączeniem sobót i niedziel. Jest to czas dla naszej rodziny (patrz p.1). 
 12. Rodzice biologiczni w czasie pierwszego kontaktu dostarczają książeczkę zdrowia dziecka, akt urodzenia i inną dokumentację. Prosimy nie przynosić ubrań. Ubrania, w których dziecko do nas trafiło oddawane są rodzicom w czasie pierwszej wizyty. Wyrażamy zgodę na pozostawienie ulubionej butelki lub zabawki, zdjęć rodziców i rodzeństwa, pamiątki z domu.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie tych przedmiotów lub zagubienie przez dzieci. 

 13. Odwiedzający mogą przynieść dziecku owoce, słodycze, soki, w ilości, które dziecko może spożyć w czasie jednej wizyty. Wyjątek stanowią urodziny dzieci, Boże Narodzenie, Wielkanoc. Można wtedy przynosić prezenty i większy poczęstunek.
Regulamin odwiedzin dzieci przez kandydatów na rodziców adopcyjnych lub zastępczych

 1. Szanowni Państwo!
  Znajdujecie się w prywatnym domu i na prywatnej posesji, nie w placówce. Prosimy więc o uszanowanie naszej własności i naszej prywatności.
 2. Dom i ogród są monitorowane.
 3. W czasie pobytu z dzieckiem w domu proszę nie wchodzić na piętro, w ogrodzie prosimy o nie wchodzenie pod wiatę, Rodzice adopcyjni i zastępczy mogą za naszą zgodą, udać się z dzieckiem na spacer poza pogotowie. Prosimy by spacer nie przekraczał dwóch godzin, chyba że umówimy się inaczej.
 4. Prosimy o pozostawianie porządku . Zużyte pieluchy i naczynia jednorazowe proszę wyrzucać do kubłów na zewnątrz domu.
 5. Rodzice adopcyjni lub zastępczy mogą przynosić dzieciom drobne upominki (np. słodycze, zabawki). Prosimy jednak nie oczekiwać, że jedynie to jedno dziecko będzie się zabawką bawić i że znajdziemy ją w masie innych, gdy będziecie Państwo odbierać dziecko z pogotowia na powierzenie pieczy. Może się zdarzyć, że przedmiot ten zostanie zagubiony lub zniszczony przez dzieci.
 6. Nie wpuszczamy na teren posesji osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. O każdej sytuacji złamania tego punktu regulaminu powiadamiamy Ośrodek Adopcyjny i Sąd.
 7. Dzieci odwiedzane mogą być przez:
   - Kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych kierowanych na kontakt przez Ośrodek Adopcyjny lub MOPR.
   - Po uzgodnieniu dopuszczamy odwiedziny rodzeństwa i któregoś z Dziadków.
 8. W czasie pierwszej wizyty rodzice lub kandydaci na rodziców określają jak często będą odwiedzać dzieci. Maksymalnie dwa razy w tygodniu po dwie godziny między godziną 9-11 lub 15- 18-tą(małe dzieci), starsze, uczęszczające do przedszkola lub szkoły między 16-18, Jeśli zabieracie Państwo dziecko poza nasz dom obowiązują ustalenia indywidualne. Odwiedziny w naszym domu odbywają się z wyłączeniem sobót i niedziel. Jest to czas dla naszej rodziny (patrz p.1). Z wyjątkiem sobót i niedziel, które dziecko spędza z rodzicami adopcyjnymi poza naszym domem.