Wszystkie zdjęcia w tej zakładce zostały umieszczone za zgodą osób sfotografowanych. Jesteśmy opiekunami prawnymi dzieci, których prezentujemy wizerunek lub posiadamy pisemną zgodę  rodzica na umieszczanie zdjęć dziecka na naszej stronie.


Od sierpnia 2011 roku, dzięki Towarzystwu "Nasz Dom" i Państwu Zborowskim z Podolan mamy salę rehabilitacyjną. To bardzo ważne miejsce w naszym domu, gdyż pozwala nam wygrywać wyścig z czasem. Niestety, rzadko przyjmujemy dzieci zdrowe. Najczęściej mają różnorodne deficyty i bardzo musimy się starać by zdążyć z pomocą, póki są u nas, póki są małe i najwięcej przez rehabilitację można zmienić....
 
Od lewej: Ala, pani dr Roksana Malak i studentka Dominika

Od listopada 2011 studentki Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Fizjoterapii rehabilitują nasze dzieci. Wszystkie maluchy objęte są rehabilitacją w zasadzie od pierwszych dni pobytu u nas, raz lub dwa razy w tygodniu.  

BARDZO dziękujemy p. dr Roksanie Malak, za zorganizowanie wolontariatu i czuwanie nad właściwym przebiegiem rehabilitacji.  Dziękuję też studentkom za zapał i gotowość włączenia się w pomoc dzieciom. 


Ogłoszenia dla fizjoterapeutów: