Wszystkie zdjęcia w tej zakładce zostały umieszczone za zgodą osób sfotografowanych. Od nieletnich wolontariuszy wymagamy zgody rodziców.


Rekrutacja wolontariuszy

Zakończyliśmy rekrutację wolontariuszy na  wolontariuszy na rok szkolny 2018/19.

WOLONTARIAT

Kto może zostać wolontariuszem? Czym zajmują się wolontariusze?

 

1. Współpracujemy z młodymi ludźmi, chętnymi do pomocy dzieciom.   Rekrutację nowych wolontariuszy prowadzimy we wrześniu,  październiku i listopadzie na dany rok szkolny. Jeśli któryś z wolontariuszy się wycofa, wtedy rekrutację prowadzimy także w trakcie roku szkolnego.  W okresie grudzień - czerwiec proszę pytać e-mailowo o  możliwość wolontariatu. 

2. Wolontariuszką lub wolontariuszem może być w naszym pogotowiu osoba, która ukończyła 13 rok życia. ( osoby nieletnie za zgodą rodziców) - uczeń lub uczennica klasy VII i VIII szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum, liceum lub osoby studiujące, dorosłe- pracujące,  odpowiedzialne, lubiące dzieci, uczciwe. Kandydat na wolontariusza nie musi mieć doświadczenia w opiece nad dziećmi. Wystarczy by był odpowiedzialny i pełny dobrych chęci . 

Mile widziani są także wolontariusze dorośli, (osoby pracujące lub studenci wyższych lat)  którzy chcieliby przychodzić raz w miesiącu lub tylko jeden raz i przeprowadzić z dziećmi zajęcia tematyczne np. zajęcia kulinarne, teatralne, muzyczne... 

Zawsze mile widziani są lekarze różnych specjalności, którzy chcieliby co jakiś czas, gdy jest taka potrzeba, nieodpłatnie skonsultować któreś z naszych dzieci.

3.Wolontariusze przychodzą raz w tygodniu, najczęściej na dwie godziny, w zależności od wieku i predyspozycji: bawią się z dziećmi w domu lub na placu zabaw, w ten sposób stymulując ich rozwój, pomagają w karmieniu maluszków lub w odrabianiu lekcji z dziećmi szkolnymi, wychodzą z dziećmi wózkowymi na spacer. Chętni wolontariusze pomagają nam też w uroczystościach takich jak urodziny dzieci czy wspólne wyjścia np do Lasku Marcelińskiego...

Wolontariat jest możliwy w godzinach między 15-tą a 18.30. Wcześniej maluchy śpią, wstają ok 14.30 a o 18.30 są kąpane , potem  idą spać na noc. 

4.  Zgłoszenia  swojej kandydatury proszę dokonywać drogą e-mailową.  Najlepiej przez formularz.  Okres próbny kandydata trwa  ok trzech tygodni. Dopiero potem umieszczamy osobę w oficjalnym spisie naszych stałych wolontariuszy na naszej stronie internetowej.  W naszym pogotowiu nie podpisuje się umów wolontariackich. Wolontariusz może zrezygnować w każdym momencie.   

6. Wolontariat uprawnia do  otrzymania  dodatkowych   punktów przy rekrutacji do liceów i na studia wyższe oraz  wyższej oceny z zachowania w danym roku szkolnym.   Przy dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności usuwamy wolontariusza z listy stałych wolontariuszy. Na prośbę wolontariuszy wydajemy stosowne zaświadczenia przed półroczem i na końcu roku szkolnego. 

7. Z naszej strony gościnnie korzystają inne pogotowia i rodziny zastępcze szukające wolontariuszy. Aktualnie wolontariuszy poszukuje Rodzinny Dom Dziecka Os Winiary, oraz Specjalistyczna Rodzina Zastępcza - Dębiec. Informujemy, że we wszystkich pogotowiach rodzinnych przebywają przede wszystkim dzieci od urodzenia do lat 3 oraz przedszkolaki. Dzieci szkolne trafiają się tylko czasami. W specjalistycznych rodzinach zastępczych wychowują się dzieci niepełnoprawne i fizycznie i intelektualnie. W RDD na Winiarach wychowują się dzieci w wieku szkolnym. W związku ze specyfiką rodziny specjalistycznej p. Kwiatek przyjmuje na wolontariat najchętniej osoby dorosłe (pracujące) i studentów.Formularz kandydata na wolontariusza w pogotowiu rodzinnym

Stali wolontariusze 2017/2018


Katarzyna Kasprzak - uwielbia zabawę z dziećmi, potrafi ogarnąć ich - kilkoro na raz. Uważa, że wolontariat do bardzo fajnie spędzony czas.

Aldona Molińska -  potrafi cierpliwie i wytrwale wprowadzać dzieci w trudną sztukę czytania i pisania.


Angelika Chowaniec - ppor wojsk lotniczych. Kocha dzieci,
Grzegorz Fuć - uczeń klasy I X LO w Poznaniu. Interesuje się archeologią, muzyką i gwiezdnymi wojnami.
...
Aldona Frąszczak - pielęgniarka. Kocha dzieci i zwierzęta.
...
Kasia - jest osobą pracującą, lubi dzieci, czyta książki, oraz układa kostkę Rubika.

Natalia - osoba pracująca- kocha dzieci, 

L


Konstancja- Uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 11. Interesuje się jazdą konną i tańcem.


...


...


......


OGŁOSZENIA DLA WOLONTARIUSZY 

Nowi wolontariusze, którzy nie są pełnoletni,  mogą rozpocząć wolontariat tylko po okazaniu zgody rodziców. Taka zgoda potrzebna jest także na zaprezentowanie wizerunku na naszej stronie internetowej.