WOLONTARIAT

Kto może zostać wolontariuszem? Czym zajmują się wolontariusze?

 

1. Współpracujemy z młodymi ludźmi, chętnymi do pomocy dzieciom.   Rekrutację nowych wolontariuszy prowadzimy we wrześniu,  październiku i listopadzie na dany rok szkolny. Jeśli któryś z wolontariuszy się wycofa, wtedy rekrutację prowadzimy także w trakcie roku szkolnego.  W okresie grudzień - czerwiec proszę pytać e-mailowo o  możliwość wolontariatu. 

2. Wolontariuszką lub wolontariuszem może być w naszym pogotowiu osoba, która ukończyła 13 rok życia. ( osoby nieletnie za zgodą rodziców) - uczeń lub uczennica klasy VII i VIII szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum, liceum lub osoby studiujące, dorosłe- pracujące,  odpowiedzialne, lubiące dzieci, uczciwe. Kandydat na wolontariusza nie musi mieć doświadczenia w opiece nad dziećmi. Wystarczy by był odpowiedzialny i pełny dobrych chęci . 

Mile widziani są także wolontariusze dorośli, (osoby pracujące lub studenci wyższych lat)  którzy chcieliby przychodzić raz w miesiącu lub tylko jeden raz i przeprowadzić z dziećmi zajęcia tematyczne np. zajęcia kulinarne, teatralne, muzyczne... 

Zawsze mile widziani są lekarze różnych specjalności, którzy chcieliby co jakiś czas, gdy jest taka potrzeba, nieodpłatnie skonsultować któreś z naszych dzieci.

3.Wolontariusze przychodzą raz w tygodniu, najczęściej na dwie godziny, w zależności od wieku i predyspozycji: bawią się z dziećmi w domu lub na placu zabaw, w ten sposób stymulując ich rozwój, pomagają w karmieniu maluszków lub w odrabianiu lekcji z dziećmi szkolnymi, wychodzą z dziećmi wózkowymi na spacer. Chętni wolontariusze pomagają nam też w uroczystościach takich jak urodziny dzieci czy wspólne wyjścia np do Lasku Marcelińskiego...

Wolontariat jest możliwy w godzinach między 15-tą a 18.30. Wcześniej maluchy śpią, wstają ok 14.30 a o 18.30 są kąpane , potem  idą spać na noc. 

4.  Zgłoszenia  swojej kandydatury proszę dokonywać drogą e-mailową.  Najlepiej przez formularz.  Okres próbny kandydata trwa  ok trzech tygodni. Dopiero potem umieszczamy osobę w oficjalnym spisie naszych stałych wolontariuszy na naszej stronie internetowej.  W naszym pogotowiu nie podpisuje się umów wolontariackich. Wolontariusz może zrezygnować w każdym momencie.   

6. Wolontariat uprawnia do  otrzymania  dodatkowych   punktów przy rekrutacji do liceów i na studia wyższe oraz  wyższej oceny z zachowania w danym roku szkolnym.   Przy dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności usuwamy wolontariusza z listy stałych wolontariuszy. Na prośbę wolontariuszy wydajemy stosowne zaświadczenia przed półroczem i na końcu roku szkolnego. 

7. Z naszej strony gościnnie korzystają inne pogotowia i rodziny zastępcze szukające wolontariuszy. Aktualnie wolontariuszy poszukuje Rodzinny Dom Dziecka Os Winiary, oraz Specjalistyczna Rodzina Zastępcza - Dębiec. Informujemy, że we wszystkich pogotowiach rodzinnych przebywają przede wszystkim dzieci od urodzenia do lat 3 oraz przedszkolaki. Dzieci szkolne trafiają się tylko czasami. W specjalistycznych rodzinach zastępczych wychowują się dzieci niepełnoprawne i fizycznie i intelektualnie. W RDD na Winiarach wychowują się dzieci w wieku szkolnym. W związku ze specyfiką rodziny specjalistycznej p. Kwiatek przyjmuje na wolontariat najchętniej osoby dorosłe (pracujące) i studentów.Formularz kandydata na wolontariusza w pogotowiu rodzinnym

OGŁOSZENIA DLA WOLONTARIUSZY 

Nowi wolontariusze, którzy nie są pełnoletni,  mogą rozpocząć wolontariat tylko po okazaniu zgody rodziców. Taka zgoda potrzebna jest także na zaprezentowanie wizerunku na naszej stronie internetowej.